Vores livsstil nedsætter vores frugtbarhed

Både unge mænds og kvinders fertilitet er under pres – og fertilitetsbehandling er ingen garanti for at barnløse par får opfyldt deres drøm.
Fem år efter start på fertilitetsbehandling er 30 % af par med nedsat frugtbarhed stadig barnløse. Infertilitet er således blevet en folkesygdom.

Det kan imidlertid hjælpe at forbedre sin livsstil, hvis man ønsker at blive gravid – kvindens såvel som mandens. Læs mere, hvis du ønsker råd og vejledning om, hvad du kan gøre for at øge sandsynligheden for at blive gravid.

 

Tørre facts om danske unges frugtbarhed

I Danmark er 10-15 % kvinder i aldersgruppen 25-45 årige ufrugtbare eller infertile, hvilket vil sige, at en kvinde har forsøgt at blive gravid og at dette ikke er lykkedes indenfor mindst 12 måneder. Så mange som 40 % raske, unge mænd har så ringe en sædkvalitet, at de vil have sværere ved eller slet ikke kan gøre en kvinde gravid. Mellem hvert fjerde og hvert sjette par (16-26%) har været eller er infertile på et eller flere tidspunkter henover livet.

 Ifølge den danske befolkningsstatistik har 13 % 50-årige kvinder ikke fået børn, og det samme gælder for 20-21 % 50-årige mænd. Igennem en årrække er ca. 9 % af alle fødsler sat i værk gennem fertilitetsbehandling.

Forekomsten af overvægt stiger, samtidig med at frugtbarheden falder

I Danmark er antallet af overvægtige steget markant indenfor de seneste årtier. Desværre har stigningen været størst i de yngste aldersgrupper (16-34 år). I den voksne befolkning i Danmark er 47% overvægtige (BMI ≥ 25 kg/m2), og ca. 13% er svært overvægtige (BMI ≥ 30 kg/m2).

Blandt kvinder er 20% af 16-24-årige kvinder overvægtige, 32% blandt 25-34-årige og 41% blandt 35-44-årige. Den samme tendens gør sig gældende for mænd dog med flere overvægtige. Blandt mændene er 25% af 16-24 overvægtige, 45% blandt 25-34-årige og 57% blandt 35-44-årige.

Samtidig viser helt nye undersøgelser, at det særligt er i gruppen af børn og unge, at man finder en stigende grad af fysisk inaktivitet – mest udpræget blandt piger. Mange unge er fysisk aktive mindre end en time om dagen, hvor aktivitet tæller alt fra let gang, cykling og husholdningsarbejde til mere hårde sportsaktiviteter. Statistikker viser, at 84,5 % af Danmarks unge, som er mellem 11 og 15 år, bevæger sig mindre end den ene time om dagen, som WHO anbefaler. Disse børn er fremtidens unge, som om 10-15 år gerne skal føre kommende generationer videre.

Infertilitet er blevet en folkesygdom

Nedsat frugtbarhed er en af de hyppigste sygdomme i den reproduktive alder og kan derfor efterhånden betegnes som en folkesygdom på linje med andre livsstilssygdomme, som har store menneskelige og samfundsmæssige omkostninger. Derfor har det stor relevans at forebygge nedsat frugtbarhed – og det er muligt. Det kan være en løsning at få professionel hjælp og motivation udefra, da livsstilsændringer er nye vaner, som kan være svære at få til at passe ind i hverdagen.

 

Kontakt mig

Ændret livsstil kan forbedre din evne til at blive gravid

Der er et stort behov for indsatser, der øger unge og voksnes viden om risikofaktorer for nedsat frugtbarhed og viden om, hvordan man kan passe på sin frugtbarhed. Både fedme, undervægt, rygning i særdeleshed, højt stressniveau og stort alkoholindtag nedsætter frugtbarheden ligesom fysisk aktivitet samt sund og varieret kost øger den både for mænd og kvinder.

Vi er ikke herre over de hormonforstyrrende stoffer, som vi udsættes for i stigende grad, men vi er herre over, om vi udsætter os selv for seksuelt overførte sygdomme med reproduktive konsekvenser og hvornår vi planlægger at få børn. Øget alder (>35 år) nedsætter væsentligt sandsynligheden for kvinder at blive gravide. I 2015 var den gennemsnitlige alder ved fødsel af første barn knap 30 år for kvinder og 1-2 år højere for mænd. Vi er desuden herre over vores egen livsstil, hvor mange kopper kaffe vi drikker om dagen og hvor stresset en hverdag, som vi vælger at have.

Hvis du/I ønsker at blive gravide – undlad alkohol og rygning og alt for meget kaffe

Særligt rygning går ud over vores evne til at reproducere os selv. Udover den skadelige effekt på kvindens og mandens fertilitet, hæmmes også barnets fremtidige fertilitet. Sidst men dog ikke mindst mindsker rygning kvinders østrogenproduktionen, hvilket betyder at en kvinde, som ryger, også tidligere går i overgangsalder med øget risiko for bl.a. knogleskørhed.

Der er klar sammenhæng mellem mængden af indtaget alkohol og evnen til at blive gravid. Jo flere genstande, som man indtager om ugen, des længere tid tager det at blive gravid ligesom kvinder i fertilitetsbehandling har en lavere succesrate. Et eksempel på, hvor stor effekt selv en begrænset alkoholindtagelse har, kommer til udtryk i flere studier, hvor selv indtag på 1-5 genstande om ugen har vist sig at reducere sandsynligheden for graviditet med 40%.

Kvinder, som ønsker at blive gravide frarådes at indtage mere end tre kopper kaffe om dagen, da undersøgelser viser, at hvis man indtager større mængder kaffe tager det længere tid at blive gravid samt øger risikoen for graviditetstab. Man regner med at koffein har indvirkning på hormonniveauerne, som bl.a. påvirker ægløsning. Jo mere kaffe, som man drikker, des længere tid tager det at blive gravid.

Kontakt mig

Overvægtige har desværre lavere chance for at blive gravide

Par, som ønsker at fremme deres frugtbarhed, vil opleve resultater, hvis de holder sig normalvægtige og fysisk aktive. Overvægtige kvinder med et BMI > 30, som ønsker at blive gravide, vil forbedre sandsynligheden, hvis der sker et vægttab – selv mindre vægttab øger sandsynligheden væsentligt. Ligesom undervægtige kvinder, som dyrker hård fysisk aktivitet, bør nedsætte træningsintensiteten og -frekvensen og tage på i vægt.

Vægtøgning laver forstyrrelser i stofskiftet og dermed også det reproduktive system. Produktionen af stofskiftehormoner og i øvrigt også stresshormoner influerer på dannelsen af kønshormoner. Disse tre forskellige typer hormoner er nemlig uløseligt bundet sammen i en akse mellem to centre i hjernen samt binyrer, skjoldbruskkirtel og kønsorganer. Af samme grund forstyrrer stress ligeledes produktionen af kønshormoner og evnen til at blive gravid.

Flere studier viser tydeligt at overvægt mindsker kvinders sandsynlighed for at blive gravide. Et stort amerikansk studie, der omfattede flere end 100.000 sygeplejersker, viste at overvægtige havde tre gange større risiko for ikke at lykkes med at blive gravide indenfor 12 måneder i forhold til normalvægtige. Et andet studie har vist, at sandsynligheden for graviditet falder med 5% for hver enhed BMI overstiger 29. Normalvægtige har et BMI, som ligger mellem 19-25, moderat overvægtige mellem 25-30, svært overvægtige > 30. Desværre øger overvægt også risikoen for at miste barnet med ca. 25%, når det endelig er lykkedes at blive gravid. Også overvægtige mænds frugtbarhed falder, da antallet af sædceller falder, når overvægten øges.

Få hjælp og motivation hos STABIL.solutions

Ring til STABIL.solutions allerede i dag og få hjælp og vejledning til sundere livsstil. Hos STABIL.solutions laver vi også helbredsmålinger, så du løbende kan følge dine forbedringer i muskelmasse, bugfedt, kolesteroltal og blodtryk samt meget mere. Ring og få en uforpligtende snak om, hvad du ønsker at få hjælp til.

 

Lyder det som noget for dig kan du kontakte mig her!

Kontakt info

Mette Thorn

Tlf: 21 78 55 00

mth@stabil.solutions

 

Find os 

Adresse:

Lejrvej 19, 1. sal

3500 Værløse

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om mine nyeste blog indlæg

You have Successfully Subscribed!