CRP

Hvorfor giver måling af CRP mening i en helbredsundersøgelse ?

 

Definition af CRP

  • C-reaktivt protein (CRP) bruges i forbindelse med måling af inflammation/infektion
  • Koncentrationen af CRP måles i milligram per liter (mg/L)
  • Koncentrationen af CRP er normalt meget lav (under 1 mg/L), men stiger når kroppens væv beskadiges
  • Ved måling af CRP i området mellem 1-5 mg/L undersøges, om kroppen udsættes for kronisk lavgradsinflammation

Definition af lavgradsinflammation

En tilstand, som blandt andet kan forårsages af fedme, fordi fedtvæv er med til at skabe en lille systemisk, men kronisk betændelsestilstand (inflammation) i blodbanen. Det sker ved en frigivelse i fedtvæv af en lille mængde af et af immunsystemets signalstoffer, pro-inflammatoriske cytokiner, som sætter et immunrespons (en inflammation) i gang. Kronisk inflammation i blodbanen kan føre til hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes og forhøjet blodtryk og kaldes også for steril betændelse, fordi der ikke er tale om en egentlig bakterieinfektion.

En ikke-intakt (permeabel) tarmbarriere kan ligeledes resultere i en mindre kronisk inflammation i blodbanen, da mindre dele fra gram-negative bakteriers ydervæg (lipopolysaccharid, LPS) stimulerer immuncellernes produktion af pro-inflammatoriske cytokiner. Der findes immunceller overalt langs tarmvæggen. De pro-inflammatoriske cytokiner, som igangsætter betændelsestilstanden, påvirker leveren, som igangsætter produktion af CRP. En kronisk lavgradsinflammation (CRP: 3-5 mg/L) er udtryk for en mindre betændelsestilstand i blodbanen.

CRP er en inflammationsmarkør

  • Udviklingen af metabolisk syndrom, hjertekarsygdom, type 2 diabetes og cancer starter med lette grader af kronisk inflammation (subklinisk inflammation), hvilket kan detekteres som stigninger i CRP-værdien
  • En del studier har vist, at stigninger i CRP-koncentrationen i det lave område, 1- 5 mg/L, er associeret med risiko for udvikling af hjertekarsygdom, cancer og type 2 diabetes (T2D)
  • Overvægt er associeret med højere niveauer af CRP, hvorfor overvægt af samme grund er en risikoparameter for ovennævnte lidelser. Særligt overvægt i form af bugfedt skaber grobund for subklinisk inflammation.

Kilde: Data fra Festa et al. Circulation. 2000; 102:42-47N = 1008, ingen T2D/hjertekarsygdom diagnoser

Måling af CRP hos STABIL.solutions

Måling af CRP i det lave område (1-5 mg/L) kræver en særlig højsensitiv måling (hsCRP). Denne måling udføres på QuikReadGO instrumentet fra Orion Diagnostics. Instrumentet er IVD-godkendt af FDA til formålet. Instrumentet anvendes bl.a. i den primære sundhedssektor. Instrumentets akkurathed og præcision testes månedligt.

Analysen udføres på kapillærblod ved et lille stik i fingeren, hvorpå blodprøven appliceres i et testrør, som indsættes i QuikRead Go instrumentet.

 

Tærskelværdier anvendt af praktiserende læger

  • Der er forskel i tærskelværdier fra laboratorium til laboratorium afhængigt af de anvendte målemetoder, hvilket kan give anledning til forvirring for patienter hos den praktiserende læge . De fleste danske laboratorier anvender nedenstående tærskelværdier: 5 mg/L, 8 mg/L og 10 mg/L.
  • CRP-værdier < 10 mg/L giver derfor normalt ikke anledning til yderligere aktion ved et besøg hos en praktiserende læge, hvor analysen bruges som en markør med høj negativ prædiktiv værdi til at udelukke akutte tilstande såsom infektioner (bakterie/virus) og inflammatoriske sygdomme (leddegigt, Morbus Crohn).

Kilde:

Lægehåndbogen på sundhed.dk – Definition af CRP: fagligt opdateret 29.11.2018

Kontakt mig

Kontakt info

Mette Thorn

Tlf: 21 78 55 00

mth@stabil.solutions

 

Find os 

Adresse:

Lejrvej 19, 1. sal

3500 Værløse

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om mine nyeste blog indlæg

You have Successfully Subscribed!