HbA1c "langtidsblodsukker"

Hvorfor giver måling af HbA1c mening i en helbredsundersøgelse ?

Definition af HbA1c

  • HbA1c er den andel af de røde blodlegemers hæmoglobintype A, som har glukose irreversibelt bundet til betakæderne
  • Synonymer: HbA1c, Hb(B)-Hæmoglobin A1c, Glykeret hæmoglobin, Glykosyleret hæmoglobin, “Langtidsblodsukker”
  • HbA1c angives med enheden mmol/mol
  • HbA1c afspejler middelplasmaglukose over en længere periode (6-8 uger før prøvetagningen), da dannelsen af HbA1c korrelerer med det gennemsnitlige koncentrationsniveau af glukose i plasma
  • Da der er en robust sammenhæng mellem HbA1c og middelplasmaglukose, kan man omregne en målt værdi af HbA1c til en skønnet middelplasmaglukose værdi (estimated average glucose, eAG), målt i mmol/L

Baggrund

Hæmoglobin findes i de røde blodlegemer og giver blodet dets røde farve. Frit glucose (sukker) i blodbanen bindes til en andel af hæmoglobinet afhængig af glucosekoncentrationen i blodet – herved dannes Hæmoglobin A1c (HbA1c). Man bestemmer, hvor meget af den totale mængde hæmoglobin i blodet, der har glucose bundet til sig. Svaret angives i mmol/mol.

Ved bestemmelse af Hæmoglobin A1c fås et mål for en persons gennemsnitlige mængde glucose (sukker) i blodet i løbet af de sidste 2 måneder. HbA1c er under normale omstændigheder et godt mål for kvaliteten af blodsukkererets regulering de foregående 2 måneder og anvendes derfor også ved diagnostik af type-2 diabetes samt ved kontrol af type-2 og type-1 diabetes.

Undersøgelsen bliver også kaldt “langtidsblodsukker”, da den afspejler blodsukker-niveauet over længere tid. Baseret på HbA1c resultatet udregnes et gennemsnits-blodsukker (eAG, estimeret middelblodglukose). Denne værdi angives sammen med HbA1c resultatet.

Hvorfor giver måling af HbA1c mening i en helbredsundersøgelse hos STABIL.solutions ?

Eftersom insulin resistens ikke udvikles fra den ene dag til den næste, men opbygges over tid begyndende som reduceret glucose tolerance til full-blown type-2 diabetes, giver det værdi med jævne mellemrum at få målt sit niveau af HbA1c, da denne værdi sladrer om hvor store sukkerloads (glucose blodkoncentrationer) kroppens væv har været eksponeret for med en historik på ca. 2 måneder. Som tidligere nævnt har et gennemgående højt blodsukker mange uheldige konsekvenser for stofskiftet med følgesygdomme som type-2-diabetes og hjertekarsygdomme.

Glucosetolerance-testen, som også gennemføres ved STABIL.solutions, er et mål for kroppens evne til at håndtere og regulere blodsukker, hvorimod HbA1c angiver den gennemsnitlige mængde sukker som kroppens karvæv har været eksponeret for gennem de sidste par måneder. De to analyser giver til sammen et rigtig godt billede af, hvor godt dit metaboliske system fungerer samt hvilke spise- og motionsvaner, som du har. En dårlig glucosetolerance, men en fin HbA1c værdi, vidner fx om en sund kost med få hurtigt omsættelige kulhydrater og gode motionsvaner. I dette tilfælde kan det være yderst nyttigt at blive bevidst om den nedsatte glucose tolerance, da den sunde livsstil kan være en nødvendighed for at holde kroppen i sund og god stand fremover.

Måling af HbA1c hos STABIL.solutions

Måling af HbA1c og beregning af middelplamaglukose (eAG) sker ved hjælp af Cobas b 101 instrumentet fra Roche Diagnostics. Cobas b 101 er et point-of-care instrument, som er udviklet med henblik på anvendelse i privat praksis, hvor hurtige og nøjagtige svar er essentielle. Instrumentet er IVD-godkendt af FDA til formålet. Instrumentets akkurathed og præcision testes månedligt.

Målingerne sker på blod tappet fra et lille stik i fingeren, hvorpå der opsuges en mindre mængde blod i en testkasette.

Referenceintervaller

Normalt HbA1c (ikke-diabetikere): 31 – 44 mmol/mol

HbA1c-værdier >48 mmol/mol målt to gange er diagnostisk for type 2 diabetes

Normalt middelplasmaglukose (eAG) < 7,7 mmol/L

Kilde:

Lægehåndbogen på sundhed.dk – om Hæmoglobin A1c: fagligt opdateret 13.05.2016

Sundhed.dk – om Hb(B)-Hæmoglobin A1c: fagligt omdateret 16.08.2019

Kontakt mig

Kontakt info

Mette Thorn

Tlf: 21 78 55 00

mth@stabil.solutions

 

Find os 

Adresse:

Lejrvej 19, 1. sal

3500 Værløse

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om mine nyeste blog indlæg

You have Successfully Subscribed!