Plej dit immunsystem og undgå virusinfektion i luftvejene

Regelmæssig, nok og god søvn er vigtig. Daglig bevægelse er vigtig. Anti-inflammatorisk kost er godt. For meget stress ødelægger det hele.

Udover forkølelses- og influenzavira har vores immunsystem fået endnu en virus at bekæmpe – den nye coronavirus, SARS-CoV-2, der for nogle kan forårsage en livstruende luftvejsinfektion i de nedre luftveje, COVID-19.

Hvordan din krop vil håndtere den nye coronavirus afhænger bl.a. af den dosis virus, som du udsættes for ved første møde. Potentielt kan man forestille sig at små doser ødelagt SARS-CoV-2, som kan opstå på hænderne ved eksponering og efterfølgende vask med sæbe eller afspritning, kan have en immuniserende effekt ved introduktion i luftvejene – altså en slags naturlig vaccine. Der skal dog meget få funktionelle viruspartikler til, før COVID-19 folder sig ud, så man skal ikke eksperimentere med at immunisere sig selv, men være omhyggelig med at minimere antallet af viruspartikler på hænder og overflader.

Vi vil uundgåeligt alle møde den nye coronavirus på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet er bare, hvor god form vores immunsystem er i, når vi møder den, og hvor mange viruspartikler vi introduceres for første gang. Der vil opstå et kapløb mellem coronavirus og immunsystem, når SARS-CoV-2 første gang slår sig ned i vores luftvejssystem. Den vil prøve at trænge ind i vores lungeceller via en receptor, som kaldes ACE-2, som giver SARS-CoV-2 adgang til lungecellernes maskinrum, hvor virussen kan kopiere sig selv i stort antal. De nye viruskopier vil herefter inficere naboliggende lungeceller, som igen fungerer som maskinrum for produktion af nye viruskopier. Lungecellernes funktion ødelægges eller beskadiges, når virussen indtager cellens maskinrum.

Mængden af viruspartikler, som vi eksponeres for ved første møde og hastigheden og effektiviteten, hvormed vores immunsystem reagerer på virus, vil være afgørende for kapløbet mellem virus og immunsystem.

Kontakt mig

Regelmæssig, nok og god søvn er vigtig

Søvn styrker den del af immunforsvaret, som skal bekæmpe invaderende bakterier og vira. Følsomheden over for forkølelses- og influenzavirus øges, når vi får for lidt søvn.
Når man sover mindre end 7 timer per nat, øges modtageligheden overfor virus 3 gange i forhold til dem, som sover mindst 8 timer. Hvis man er vågen mere end 8% af tiden om natten, er modtageligheden overfor virus 5,5 gange større end for dem, som sover hele natten (2% vågen tid). Det er derfor meget nærliggende at antage, at nogenlunde det samme gør sig gældende for den nye coronavirus, SARS-CoV-2.

Desuden fører en mindre begrænsning af søvn fra 8 til 6 timer per nat i fem dage til en generel stigning af inflammatorisk aktivitet i kroppen. Selvom stigningen målt via inflammatoriske markører (fx CRP) er relativt lille, har det dog ikke uvæsentlige konsekvenser, da en sådan permanent svag betændelsestilstand (benævnt lavgradsinflammation) er direkte koblet til udvikling af hjertekarsygdomme og type-2-diabetes.

Samlet set kan søvnmangel over længere tid starte en uspecifik tilstand af kronisk immunaktivering – en lavgradsinflammation – som forstyrrer den normale immunfunktion – det specifikke immunrespons, som skal bekæmpe fx SARS-CoV-2.
Eller sagt på en anden måde: På den ene side omfatter søvnbegrænsning og dårlig søvnkvalitet en svag permanent inflammation i blodbanen og på den anden side en klar forringelse af immunsystemets funktion kendetegnet ved en øget modtagelighed for luftvejsinfektioner (herunder COVID-19). Der er derfor meget at vinde, når du sikrer regelmæssig, nok og god søvn i hverdagen.

 

Daglig bevægelse er vigtig

Regelmæssig, moderat træning (<60 minutter) har klar forebyggende effekt på luftvejsinfektioner. Dette står i kontrast til meget hård træning (>60 minutter) som fx maratonløb, der kan føre til øget modtagelighed for luftvejsinfektioner i dagene efter.

Kontakt mig

Når vi tager en rask gå- eller løbetur, stiger koncentrationen af immunsystemets celler i blodet. Immuncellerne cirkulerer i øget grad og antal i blodbanen og får potentiale til at trænge ud i vores forskellige væv (bl.a. lungevæv). Ude i vævene kan immuncellerne overvåge, om der er tegn på udefrakommende farer i form af invasive bakterier eller vira. Hvis der observeres fx coronavirus i luftvejene, vil immuncellerne straks prøve at tilintetgøre virus og signalere til det øvrige immunsystem om øjeblikkelig forstærkning.

Regelmæssig motion stimulerer således hyppig udveksling af aktiverede immunceller, antistoffer og signalstoffer mellem væv og blodcirkulation. En sygdomsfremkaldende virus vil derfor have sværere ved at gå under radaren – immunsystemet vil have større chance for at opdage en ny virus i tide, før virussen er eksploderet i antal i lungerne. Kliniske studier viser, at jo oftere vi i dagligdagen er i bevægelse, jo bedre er immunsystemets evne til at tackle potentielle luftvejsinfektioner. Epidemiologiske studier har desuden vist, at regelmæssig fysisk aktivitet resulterer i færre influenzatilfælde og lungebetændelser og færre med døden til følge.

Regelmæssig motion har endvidere den sidegevinst, at det generelle niveau af
lavgradsinflammation falder. Det mindsker risikoen for udvikling af en række livsstilssygdomme samtidig med at give arbejdsro til den del af immunsystemet, hvis vigtigste opgave er at eliminere invaderende vira i lungerne.

Anti-inflammatorisk kost er godt

Polyphenoler er bioaktive stoffer i bær, grøntsager og anden planteføde, som i tyktarmen nedbrydes af tarmbakterier til mindre phenoler, som kan optages i blodcirkuleringen. Disse stoffer har anti-virale, anti-oxidative og anti-inflammatoriske effekter, som samlet set styrker et immunsystem med specifikke opgaver i form af bekæmpelse af luftvejsinfektioner.

For meget stress ødelægger det hele

Langvarig stress ødelægger udover hjernens korttidshukommelse og kroppens insulinfølsomhed også immunforsvaret evne til at bekæmpe sygdomsfremkaldende bakterier og vira. Langvarig stress får kroppen til at producere binyrebarkhormonet, kortisol, som svækker immunfunktionen med højere infektionsmodtagelighed til følge.
Der er ikke noget som en tur i skoven, hvor du giver dig tid til at sanse dufte og lyde. Det får kortisolniveauet til at falde.

Kontakt mig

Kontakt STABIL.solutions

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning om, hvordan du booster dit immunforsvar og undgår lavgradsinflammation, er du meget velkommen til at kontakte STABIL.solutions med ekspertviden indenfor immunologi og infektionssygdomme.

 

Kilder

The compelling link between physical activity and the body’s defense system, J Sport Health Science (2019), 8:201-217. Nieman DC and Wentz LM.

Søvn og Sundhed, Vidensråd for forebyggelse (2015). Jennum P et al.

Sleep Habits and Susceptibility to the Common Cold, Arch Intern Med (2009), 169:62–67. Cohen S et al.

Kontakt info

Mette Thorn

Tlf: 21 78 55 00

mth@stabil.solutions

 

Find os 

Adresse:

Lejrvej 19, 1. sal

3500 Værløse

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om mine nyeste blog indlæg

You have Successfully Subscribed!